Miljoenen nodig voor snel internet op platteland

Er is 40 tot 70 miljoen euro nodig om ook de buitengebieden op het Groningse platteland van snel internet te voorzien. Geld dat alleen bij elkaar komt als de overheid en andere geldschieters de handen in een slaan.
Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. In de provincie Groningen zijn ongeveer 17.000 huishoudens en 2000 bedrijven waar alleen internet via een telefoonlijn mogelijk is. In deze zogeheten 'witte gebieden' zijn marktpartijen niet bereid te investeren in internet via de kabel dan wel via glasvezel.

Problemen

Onderzoeker Koen Salemink: 'Dit levert in de nabije toekomst problemen op. De basisstructuur die er ligt is niet toereikend voor bijvoorbeeld zorg op afstand waarbij beeldtelefoon een belangrijke rol speelt. Snel internet is gewoon een heel belangrijke vestigingsvoorwaarde, ook voor bedrijven.'

Gezamenlijk oppakken

Het onderzoek is verricht in opdracht van de provincie Groningen. Gedeputeerde Marianne Besselink (PvdA) omarmt het rapport: 'Het blijkt gewoon dat de markt faalt. We moeten dit gezamenlijk oppakken.'

Mogelijkheden

Naast de provincie hoopt Besselink dat ook zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven en banken willen investeren: 'Het geld is nog niet bij elkaar, maar dit rapport laat zien dat er wel zeker mogelijkheden zijn om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.'
De onderzoekers van de RUG wijzen daarbij op lokale initiatieven waarbij wordt gekeken wie allemaal willen meewerken aan de komst van glasvezel.