Vraagtekens bij grote Noordelijke gemeente in Eemsmond

Komt de gemeente nu niet ver van ons af te staan? Worden we er financieel wel beter van? Kunnen we echt een grotere vuist maken als gemeenten fuseren? Gemeenten in Noord Groningen praten met de inwoners over de vorming van één grote gemeente.
Zeven gemeenten organiseren de informatiebijeenkomsten. Eemsmond hield haar eerste bijeenkomst in Kantens. Het doel: eerst luisteren naar wat onze inwoners ervan vinden.

Voor en tegen

Zo'n dertig bewoners toonden belangstelling en discussieerden over de voor- en nadelen van een supergemeente.

Bittere pil

Uit onderzoek blijkt dat er financiële nadelen zitten aan de herindeling. Dat is een bittere pil voor de aanwezigen. Het merendeel ziet de voordelen dan ook niet. Wel spreekt de grotere daadkracht van zo'n gemeente de inwoners aan. Er kan een grote vuist gemaakt worden richting Den Haag en de provincie als het gaat om de gaswinning.

Meningen peilen

De bijeenkomst is vooral voor raadsleden een moment om de meningen onder de inwoners te peilen. Aanwezige raadsleden verzamelen de informatie en halen eruit wat voor hen belangrijk is.
Beslissing
Dinsdag 31 maart moeten de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum besluiten of ze de komst van een grote gemeente toejuichen.

Lees alles over de herindeling