Winsum en De Marne zijn verdeeld over herindeling

Zowel in de gemeente De Marne als Winsum is dinsdagavond gepraat over de herindeling. Moet er een supergemeente komen? Uit de bijeenkomst is gebleken dat er nogal wat verdeeldheid onder de inwoners is.
Winsum

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor raadsleden om de meningen te peilen onder de inwoners. Die moeten straks beslissen of zeven noordelijke gemeenten samengaan.
Er waren meningen, maar vooral ook veel vragen. Naast de raadsleden zijn er ook zo'n 40 inwoners in Winsum aanwezig. Wat reacties van bewoners:
- 'Nieuw gemeentehuis, wat kost dat wel niet!'
- 'Als u echt wil dat mensen meepraten over de herindeling, probeer het dan begrijpelijk te maken voor ons als inwoners.'
- 'Waarom moet de gemeenteraad nu al beslissen, terwijl ze niet weten hoe de inwoners van Middag-Humsterland erover denken. Die willen misschien wel bij Zuidhorn horen.'
-'Waarom niet direct groot aanpakken door een nog grotere gemeente te maken? Ik ben voor grootschalig goed georganiseerd.'
- 'Is vier gemeenten helemaal niet meer in beeld? Ik denk dat we meer dingen samen kunnen doen, maar dan meer in samenwerkingsverband.'
- 'Klein houden en de burgemeester op straat en in contact houden met de mensen. Van piet naar jantje en naar klaasje.'
- 'Ik heb als burger geen invloed op al die samenwerkingen. Herindelen doe maar, dan is het overzichtelijker wat er beslist wordt.'
- 'Ik ben een trouwe stemmer sinds mijn 18e. Maar als het zo groot wordt, dan stem ik niet meer, want dan weet ik niet meer waar het over gaat!'
- 'Waarom geen referendum? Waarom nemen die vijftien mensen een beslissing?'
In Winsum is er dus verdeeldheid, maar het lijkt erop dat het merendeel van de aanwezige inwoners voorstander is voor een kleinere variant van de herindeling. Dus het samenvoegen van vier gemeenten.

De Marne

Zo'n 60 inwoners in De Marne praatten samen met raadsleden over één grote gemeente. Hier zijn inwoners zich bewust van de noodzaak van een herindeling. De Marne is een kleine gemeente die financieel in zwaar weer zit. Steun van andere gemeenten is dus goed, merken sommige aanwezigen op. Toch zijn ook hier zorgen van inwoners.
- 'Wat levert ons dit op. Neemt de service niet af?'
- 'Waar moet ik mijn paspoort halen. Komt er een mobiele locatie? Of kan ik straks alles via internet doen, want dan moet er wel sneller internet komen.'
- 'Op welke manier blijft de gemeente betrokken bij mij?'
- 'Hoe gaan de contacten straks met Dorpsbelangen?'
- 'Komen 21 dorpen wel tot z'n recht in zo'n grote gemeente?'
- 'We zijn nu een positieve gemeente, met goede contacten tussen ondernemers en bestuurders. Blijft dat straks wel zo?'
Ook hier zijn raadsleden aanwezig die de zorgen van de inwoners meenemen. Binnenkort gaan de partijen met elkaar debatteren over de standpunten.
Op 31 maart moeten de gemeenteraden in de Marne, Winsum, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum beslissen of ze willen samengaan.
In elke gemeente worden deze bijeenkomsten gehouden. Zo sprak Eemsmond maandagavond met inwoners en ook hier waren veel vraagtekens.
: Veel vragen en opmerkingen over herindeling in Winsum. Zo ook in
. Een grote opkomst en informatieve discussies.

— Jano van Gils (@JanovanGils)