Boeren krijgen te maken met grootscheepse asbestsanering

Boeren in onze provincie krijgen de komende jaren te maken met een grootscheepse asbestsanering.
Reden is dat in 2024 asbestdaken zijn verboden in Nederland. Daarnaast is bij veel boeren ook sprake is van asbestvervuiling op het erf om de gebouwen. Dat komt omdat in de loop der jaren door weer en wind asbest van de daken is gespoeld en gewaaid.

In Groningen minder groot

Volgens bestuurder Siem Jan Schenk van LTO Nederland is het probleem in Groningen waarschijnlijk wel minder groot dan in rest van het land, omdat hier relatief minder veestallen met asbestdaken zijn.

Regelingen

LTO heeft al afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Boeren krijgen subsidie als zij hun asbestdak vervangen voor een nieuw dak met zonnepanelen.

Te weinig tempo

Volgens Schenk zijn die regelingen succesvol en wordt jaarlijks al 4 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd. Maar de LTO-bestuurder vindt dat de overheid en boeren nog te weinig tempo maken: 'Als je de resterende 100 miljoen vierkante meter de komende tien jaar nog kwijt wilt raken, moet er nog veel gebeuren.'

Kosten

Hij beaamt dat de kosten het grootste struikelpunt zijn: 'Het saneren van een asbestdak kost een boer 10 tot 15 euro per vierkante meter. Inclusief een nieuw dak praat je dan over 40 tot 50 euro per vierkante meter.'

Geen extra geld

Staatssecretaris Mansveld (Milieu) heeft al laten weten dat ze hiervoor geen extra geld uittrekt. Ze vindt dit een taak voor provincies en gemeenten.