Aardbevingen domineren waterschapsagenda

Aardbevingen zullen de komende jaren de agenda van de waterschappen domineren. Dijkgraaf Alfred van Hall van Waterschap Hunze en Aa's zegt dat 'alles wat het waterschap doet, gerelateerd moet zijn aan risico's waarbij aardbevingen ook een rol spelen'.
Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen spreekt de dijkgraaf de hoop uit dat de opkomst aanzienlijk hoger zal liggen dan de 23 procent bij de vorige verkiezingen.
De omstandigheid dat de verkiezingen gelijk met die voor de Provinciale Staten plaatsvinden, moet daarbij helpen. Volgens de dijkgraaf is het risico wel dat stemmers in het waterschapshokje klakkeloos op dezelfde partij stemmen als bij het provinciebestuur.