Nog weinig animo in Groningen voor studentenprotest

De landelijke studentenactie brengt in Groningen nog niet veel studenten op de been. Tot nu toe staat er slechts een handjevol studenten op het Broerplein bij het Academiegebouw.
Studenten in het hele land voeren actie voor meer invloed op het beleid en bestuur van hun universiteit. Op de universiteiten in het hele land zijn bijeenkomsten waar studenten, docenten en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over meer democratie en inspraak van studenten. Alle onderwijsinstellingen geven daar op hun eigen manier invulling aan.

Amsterdam

Het probleem op veel universiteiten is volgens de bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam dat geld een te grote rol speelt bij veel beslissingen van universiteitsbesturen.
In Amsterdam houden actievoerders nu al ruim twee weken panden van de UvA bezet. Eerst het Bungehuis en nadat dat door de politie ontruimd was, het Maagdenhuis. De bezetters gaan niet weg zolang het bestuur van de UvA hun eisen niet inwilligt. De UvA heeft deze week nog laten weten dat het pand voorlopig niet ontruimd gaat worden.