'Groningers krijgen minder bescherming dan hun landgenoten'

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
De inwoners van Groningen krijgen minder bescherming dan mensen in de rest van het land. Er is sprake van ongelijke behandeling.
Dat concludeert de provincie Groningen in het beroepschrift tegen het gasbesluit van minister Kamp, dat bij de Raad van State wordt ingediend. Het provinciebestuur wil dat het besluit wordt vernietigd.

Ondeugdelijke motivering

De bewindsman heeft besloten dit jaar 39,4 miljard kuub gas uit de Groninger bodem te halen. Volgens de provincie is dat besluit niet gebaseerd 'op solide en onbetwiste berekeningen'. Er is sprake van 'een ondeugdelijke motivering van het gasbesluit', vindt de provincie.
Daarbij wordt er op gewezen dat Kamp zich baseert op een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uit 2014. 'En dat is onzorgvuldig en inconsequent ten opzichte van eerdere adviezen van het SodM', schrijft het provinciebestuur in het beroepsschrift.

Schade aan natuurgebieden

Verder wordt benadrukt dat de gaswinning kan leiden tot schade aan natuurgebieden als de Waddenzee en de Eems-Dollard. Volgens de provincie heeft de minister ten onrechte geen Milieu Effect Rapporage (MER) laten verrichten naar de gevolgen van zijn besluit voor de natuur.
De provincie wijst er ook op dat 'onherstelbare en dus onomkeerbare schade aan monumenten en ander cultureel erfgoed' wordt aangebracht. 'Het brengt de cultuurhistorische betekenis van het hele gebied in gevaar.'

Recht op ongestoord leven

In het beroepsschrijft wordt duidelijk gemaakt dat aardbevingen een enome impact hebben op de inwoners van het gebied. 'Het recht op leven en het recht op een ongestoord privéleven komt ieder in gelijke mate toe. Het besluit leidt er toe dat deze rechten van de inwoners van het aardbevingsgebied meer worden aangetast, dan dat van andere inwoners van Nederland.'
Volgende week wordt het beroepschrift nog besproken in provinciale staten. Daarna is het woord aan de Raad van State. Wanneer die uitspraak doet is nog onduidelijk.