Provinciebestuur doet niet mee aan 'gasbingo'

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
De provincie wil geen maximum aangeven voor de hoeveelheid gas die in Groningen gewonnen mag worden.
In het beroepsschrift aan de Raad van State noemt het provinciebestuur de
van Groningers het belangrijkste argument, maar verbindt daaraan geen getallen.
Veel oppositiepartijen willen juist wel een maximum opnemen, zo bleek woensdagavond in Provinciale Staten. Nienke Homan (GroenLinks): 'Natuurlijk moeten we dat doen, we willen veiligheid en dat de gaswinning naar beneden gaat. Het beroep is gericht tegen het gasbesluit van 39.4 miljard, wij willen naar dertig en daarna nog lager.'

Pas op de plaats

Ook SP, PVV, Partij voor de Dieren en het CDA willen een getal in het beroepsschrift. Truus van Kleef (CDA): 'Een getal geeft duidelijkheid voor de burger. Dertig miljard kuub is voor ons een helder uitgangspunt.'
Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) laat zich niet vastpinnen op getallen: 'Ik doe niet mee aan de gasbingo. Wij hebben gemerkt dat in Den Haag heel ernstig wordt nagedacht over de vraag of het anders moet met de gaswinning. Het kan voor ons goed uitpakken als we nu een pas op de plaats maken.'

Maximum

Het provinciebestuur wordt daarin gesteund door de coalitiepartijen. Bert Dieters: (PvdA): 'Als ik nu zeg dertig dan ben ik daaraan gebonden, misschien blijkt uit onderzoek wel dat het lager moet. De gaswinning is tot juli teruggebracht tot 16,5 miljard. Voor de zomer wil ik weten hoe de stand van zaken is en daar dan voor gaan.'
Overigens kan het provinciebestuur in een later stadium alsnog een maximum aangeven bij de Raad van State. Volgende week praten Provinciale Staten nogmaals over het beroepsschrift, daarna wordt het definitief vastgesteld en ingediend.