Landelijke politiek heeft meeste invloed op stemkeuze Groningers

Politiek Den Haag heeft de meeste invloed op de stem van de Groningers. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel in samenwerking met RTV Noord.
Ruim veertig procent van de inwoners van onze provincie beschouwt landelijke standpunten als belangrijkste maatstaf bij het kiezen van een provinciale partij.
Toch is bij bijna een kwart van de Groningers de regionale politiek het meest belangrijk in de stemkeuze. Dat is het meest van alle provincies in Nederland. In Zuid-Holland kijkt bijvoorbeeld 5,2% van de mensen naar de regiopolitiek. In Utrecht is dat 5,8%.

Zuid-Holland

Landelijk gezien laten de Groningers zich het minst leiden door Den Haag. In alle andere provincies ligt het percentage van het aantal mensen, dat de landelijke politiek als belangrijkste maatstaf beschouwt, hoger. De provincie Zuid-Holland spant de kroon: daar bepaalt ruim 65% van de mensen op basis van landelijke standpunten op welke provinciale partij ze stemmen.

Afschaffen?

Groningers blijken wel gehecht te zijn aan de provincie als bestuurslaag. Tweederde van de mensen vindt dat de provincie moet blijven. Alleen in Friesland ligt dat percentage hoger. Daar wil ruim zeventig procent de provincie als bestuurslaag houden.

Eerste Kamer

De Provinciale Statenleden mogen na de verkiezingen de leden van de Eerste Kamer kiezen. Een meerderheid van de Groningers vindt dat dat moet veranderen. Ruim 53% is van mening dat de leden van de Eerste Kamer rechtstreeks door burgers moeten worden gekozen. In de rest van Nederland vinden relatief nog meer mensen dat we de senatoren rechtstreeks moeten kiezen.

Senaat afschaffen

Het onderzoek laat wel zien dat de Eerste Kamer volgens de Nederlanders als bestuurslaag moet blijven. Tweederde van de Groningers wil de Senaat behouden. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde.