Jagers: 'Provincie, word nou eens wakker'

Als het aan de jagers in onze provincie ligt, moeten provinciale politici 'flink wakker worden geschud'. Volgens de jagers hebben ze namelijk geen idee van de verstrekkende consequenties van de nieuwe Natuurwet.

Streep door plezierjacht

Vorig jaar juni presenteerde staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) de opzet voor de nieuwe Natuurwet waarin ze onder meer de 'plezierjacht' aan banden legt. Jagers uit heel Nederland waren het
met het wetsontwerp. Nu de besluitvorming dichterbij komt, wil de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNVJ) provinciale politici wakker schudden.
Goede voorbereiden
'Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, die op hun beurt een klap op het wetsvoorstel geven. Door nu te vertellen wat de mogelijke gevolgen zijn, hopen we dat de provinciale politici zich goed kunnen voorbereiden op hun keuze van Eerste Kamerleden', zegt KNVJ-woordvoerder Henk Prins uit Bedum.

'Verzwaring van administratieve last'
Hij vindt onder meer het gedeelte waarin de benuttingsjacht aangepakt wordt een onnodige verzwaring van de administratieve last: 'Nu kunnen jagers nog zonder problemen jagen op overtollige konijnen, hazen, wilde eenden en houtduiven tijdens het jachtseizoen. Maar als het aan de staatssecretaris ligt, moet er voor elke diersoort eerst een beheerplan gemaakt worden, een afschotplan en noem maar op.'

Goed advies
Prins hoopt dat provinciale politici naar het verhaal van de jagersvereniging willen luisteren en dat ze hun landelijke collega's een goed advies kunnen geven over de nieuwe Natuurwet. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp dit voorjaar besproken wordt door de Tweede Kamer, daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de Eerste Kamer.