Wijkbewoners de baas over stukje grond in Delfzijl Noord

© Suzanne Stoppels/RTV Noord
De gemeente Delfzijl draagt het beheer van het terrein tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark in Delfzijl binnenkort over aan de Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord.
Het gaat om het gebied waar bewoners onder de noemer Groen voor Rood projecten zoals een belevingstuin, boomgaard, speelveld, dierenweide, amfitheater en schooltuinen realiseren.
Beheer en onderhoud
De gemeente en het bewonersbedrijf hebben afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het terrein. De overeenkomst, die vijftien jaar loopt, wordt half maart ondertekend. De gemeente bekijkt minimaal één keer per jaar of de afspraken worden nageleefd.

Pilotproject
Groen voor Rood is in 2013 gestart als een pilotproject. Het plan zet in op het versterken van wonen in dorpen en wijken, samen met en door bewoners.