Arbeidsmarktregio krijgt 7,3 miljoen voor aanpak werkloosheid

© FPS/Jos Schuurman
De arbeidsmarktregio Groningen heeft een subsidie van 7,3 miljoen euro gekregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het Brusselse geld is bedoeld voor het aanpakken van de werkloosheid.
Onder de naam 'Werk in Zicht' werken 27 gemeenten, scholen, werkgevers en het UWV samen om de werkloosheid in Groningen en Noord-Drenthe te bestrijden.
Vorig jaar deed 'Werk in Zicht' twee subsidie-aanvragen: één van 5,1 miljoen euro voor de samenwerkende gemeenten, en één van 2,2 miljoen euro voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Beide aanvragen zijn nu goedgekeurd.
Gebruik
De gemeenten gebruiken het geld ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren, mensen die al langere tijd werkloos zijn, 55-plussers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Het onderwijs zet het geld in voor stages, cursussen, jobcoaching, het oprichten van leerwerkbedrijven en de begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk.

Extra stimulans

De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf, die bestuursvoorzitter is van Werk in Zicht, is blij met de toekenning. 'In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaten zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier mee verder te gaan.'

Meer aanvragen

'Werk in Zicht' wil tot 2020 nog vier subsidie-aanvragen indienen bij het ESF.