'Het zijn de parels in ons landschap'

De ChristenUnie vindt dat er meer moet worden gedaan voor het behoud van oude kerken in de provincie Groningen. Zo wil de partij een erfgoedmonitor voor de kerken.
Hierin moet duidelijk komen te staan wat de staat van kerken is en hoeveel er slecht aan toe zijn en of dit misschien door de aardbevingen komt. Zo kan goed in kaart gebracht worden hoe het staat met het religieus erfgoed in de provincie Groningen, zegt de Christenunie.
'Het zijn de parels in ons landschap. We moeten ervoor zorgen dat we ons kunnen blijven verwonderen over de pracht van dit erfgoed. Voor nu en voor later', zei fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.
Om het behoud van religieus erfgoed op de agenda te zetten, organiseerde de ChristenUnie een bijeenkomst over de toekomst van religieus Gronings erfgoed in de Kloosterkerk te Thesinge.