Minister Schippers: 'Extra maatregelen voor zorg in krimpregio's'

© Flickr/Michael (Creative Commons)
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio's op peil te houden. Onder andere een deel van Noord- en Oost-Groningen valt hieronder.
Het gebied moet voor huisartsen aantrekkelijker worden om zich te vestigen. Daarnaast wil Schippers op korte termijn geld vrijmaken voor spoedeisende hulp en acute verloskunde in krimpregio's.
Voor de maatregelen ingaan, moet onderzoek uitwijzen waar de knelpunten liggen. De extra maatregelen worden betaald uit de bestaande begroting van Schippers.