Meer water in Drenthe ontziet Groningen

Het nieuwe natuurgebied Bonnerklap tussen de N33 en Gieterveen in Drenthe is officieel in gebruik genomen. De rechte stroom is omgetoverd in een meanderende beek met overstromingsvlakten. Hier kan in natte perioden water vastgehouden worden.
Groningen kan op die manier iets worden ontzien.
Het herstel van de waterloop sluit bovendien naadloos aan op de eerder opgeleverde ecopassage, waardoor ook de natuur weer volop de ruimte krijgt.