Boeren klagen over 'holle akkers' door bodemdaling

© Jannes Wiersema
Boeren in onze provincie klagen over bodemdaling op hun landerijen. Ze spreken van maaiveldverzakkingen en ook zien ze golven op hun landerijen. Hierdoor blijven de akkers langer nat, met als gevolg minder opbrengsten van het gewas.
Volgens LTO-voorman Hilbrand Sinnema zou er in sommige gevallen sprake zijn van holle akkers in plaats van bolle.
Ingenieursbureau Grontmij gaat nog dit jaar in opdracht van de Commissie Bodemdaling Groningen onderzoek doen naar de klachten.