Schier gaat scherper letten op autogebruik

© Henk Binnendijk - Groningen in Beeld
Schiermonnikoog neemt het autogebruik onder de loep. Officieel is het eiland autoluw, maar de indruk bestaat dat bewoners en bedrijven steeds vaker de auto pakken.
Toerisme

De gemeente is bang dat dit ten koste gaat van het toerisme. De eerste maatregelen zijn inmiddels genomen. Hoewel het aanvragen van een tijdelijke ontheffing eenvoudiger is geworden, gaan de gemeente en politie beter kijken naar de noodzaak van het meenemen van een auto naar het eiland. Ook de controle op bijzondere ontheffingen, zoals de gehandicaptenparkeerkaart of de doktersverklaring, wordt strenger.

Gedragsverandering

Daarnaast hoopt de gemeente op een gedragsverandering bij de eilandbewoners. In 2003 hebben ze met elkaar afgesproken de auto zo min mogelijk te gebruiken. De gemeente roept eilanders en gasten op hun eigen autogebruik tegen het licht te houden.