Partij voor de Dieren: 'Laat wolf met rust!'

© Martijn Schneider
De wolf die sinds maandag door de provincie Groningen rondwandelt, moet met rust worden gelaten. Dat vindt de Groningse Statenfractie van de Partij voor de Dieren.
Angst

De partij is een groot voorstander van de terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur. 'Maar nu de wolf blijkbaar Nederland op eigen kracht heeft bereikt, wordt hij meteen nagezeten door legers mensen', zucht Statenlid Kirsten de Wrede.
'Laat het dier zijn gang gaan, zodat hij zijn tocht ongestoord voort kan zetten. Er wordt nu onnodig angst gezaaid en negatieve beeldvorming gecreëerd,' vindt De Wrede.

Reeën

Het Statenlid juicht de terugkeer van de wolf toe, omdat de provincie Groningen een overschot heeft aan reeën. De wolf zou die populatie in bedwang kunnen houden, denkt De Wrede. 'Nu menen jagers dat ze moeten ingrijpen om bijvoorbeeld oude dieren uit hun lijden te verlossen. Die taak neemt de wolf van nature op zich.'