'Onderzoeksraad moet gasdossier blijven volgen'

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) moet onderzoeken of de aanbevelingen uit het eigen rapport over de gaswinning ook worden opgevolgd. Dat vindt de Dialoogtafel.
'We hebben vandaag aan de Tafel geconstateerd dat er brede waardering is voor de onafhankelijkheid van de onderzoeksraad en de manier waarop het rapport tot stand is gekomen', zei de voorzitter van de Dialoogtafel Jacques Wallage maandagavond.
'En wij hebben er allemaal belang bij dat dit navolging krijgt in de toekomst.'

Blijven onderzoeken

De Dialoogtafel wil graag dat de onderzoeksraad de komende jaren blijft onderzoeken en vaststellen in hoeverre de aanbevelingen uit het recente rapport worden opgevolgd.
Omdat de Dialoogtafel zelf geen opdracht kan geven aan de onderzoeksraad zal ze aan commissaris van de Koning Max van den Berg en de Groninger burgemeesters vragen om hiertoe het initiatief te nemen.
'We hechten hier zeer aan', zei Wallage. 'Vooral wanneer het gaat om vertrouwen. We willen zichtbaar hebben hoe Den Haag hier mee omgaat.'

NAM

Ook de NAM zat maandag de hele middag aan de Dialoogtafel. Wallage is er van overtuigd dat de maatschappij nog een uitgebreide reactie op de inhoud van het rapport zal geven.

'Verwachten nog reactie'

Tot dusverre hield de NAM zich op de vlakte over het rapport van de OVV. Wallage: 'Ze zullen de conclusies moeten erkennen, of bestrijden. Maar wij gaan er van uit dat er nog een grondige reactie komt.'