Minder banen weg bij Refaja, Scheper en Bethesda

Geen 300, maar 135 voltijdbanen moeten verdwijnen bij de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen.
In
meldde het bestuur nog dat er tot 300 banen geschrapt moesten worden, om een tekort weg te werken.
Omdat veel medewerkers in de zorg in deeltijd werken, gaat het om 200 medewerkers. De banen verdwijnen in de ziekenhuiszorg en de ondersteunende diensten.
Eigenaar Treant Zorggroep (voorheen Leveste) wil medewerkers zoveel mogelijk af laten vloeien door vacaturestops, het niet verlengen van tijdelijke contracten, vrijwillige vertrekregelingen en pre-pensionering.

Minder bezuinigen

Door eenmalige meevallers zijn de gevolgen voor het personeel minder groot dan enkele maanden geleden werd aangekondigd. Er hoeft iets minder bezuinigd te worden: geen 16 maar 14,5 miljoen euro in 2015. Daardoor verdwijnt er geen zorg uit de drie ziekenhuizen, zegt Treant-bestuursvoorzitter Eric Janson.
Janson: 'Het geld wordt bespaard door inkoopvoordelen, efficiënter werken in de poliklinieken en klinieken, zuiniger gebruik van diagnostiek en geneesmiddelen en minder inhuren van externe adviseurs. We gaan in de beddenhuizen beter plannen. Als een patiënt binnenkomt plannen we meteen wanneer die weer weggaat.'

Operatiekamers
Ondanks de bezuinigingen investeert Treant dit jaar 24 miljoen in de drie ziekenhuizen. Dat geld gaat onder meer naar de uitwisseling van onderzoeksgegevens en de patiëntendossiers, de aanpassing van gebouwen en naar nieuwe medische apparatuur.
Ook investeert Treant in de spoedeisende hulp van het Scheperziekenhuis in Emmen en in de operatiekamers van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.