Bedum: 'Wat gebeurt er met onze belasting?'

© Jeroen Berkenbosch
De gemeentegrens van Bedum is sinds 1813 nauwelijks gewijzigd. Alleen in 1969 is Noorderhoogebrug bij de stad Groningen gevoegd.
Maar nu? Herindelen of zefstandig blijven? Die vraag is anno 2015 weer actueel met de plannen voor een
in Noord-Groningen. Deze week peilt ook de gemeenteraad van Bedum de mening van de inwoners.

Belasting?

'Wat gebeurt er precies met onze belasting dan?' was een vraag van een aanwezige uit de zaal dinsdagavond. Veertig inwoners wisselen met elkaar van gedachten in het Trefcentrum over de herindeling. Een aantal dorpsbewoners zijn met name bang dat de belastingdruk toeneemt. Deze is nu nog laag.

Moeten

Burgemeester Henk Bakker bevestigt dat waarschijnlijk de belastingen omhoog gaan. Ook benadrukt hij dat de gemeente het financieel moeilijk krijgt als de omliggende gemeenten gaan herindelen en Bedum zelfstandig blijft. Een kleine gemeente zou moeilijk opgewassen zijn tegen de macht van grotere broers.

Wat zijn de voordelen?

Zo'n vijftien raadsleden horen de verhalen van de inwoners aan. Maria Bolt, voorzitter van de PvdA-fractie, valt het op dat er vooral veel onduidelijkheid is. 'Velen weten niet wat nu echt de voordelen zijn van een grotere gemeente.' Volgens de PvdA'er moet de raad de komende tijd hard aan het werk om dat kenbaar te maken aan de inwoners.
Een aanwezige laat inderdaad weten dat de rapporten over de herindeling moeilijk leesbaar zijn en heel veel ambtelijke taal bevatten.
Onderdendam
De G7 variant gevormd door Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum zal woensdagavond ook nog besproken worden in Onderdendam.

Lees alles over de herindeling