Scholen gaan nauwer samenwerken met DAL-gemeenten

© Flickr/MissMessie (Creative Commons)
Peuterspeelzalen en basisscholen gaan nauwer samenwerken met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) op het gebied van jonge kinderen die zorg nodig hebben.
De bedoeling van de zogenaamde zorgroute is het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van problemen bij zorgbehoevende kinderen om hen vervolgens zo goed mogelijk zorg te bieden.

Centrum Jeugd en Gezin

Wanneer een kind zorg nodig heeft die de school niet kan bieden, kan het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeenten worden ingeschakeld. Dit centrum neemt de hulp voor het kind dan over.
De samenwerking is ontstaan om aan de landelijke verplichtingen van de wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet te voldoen.