Provincie trekt half miljoen uit voor verbetering fietspaden

© RTV Noord/Erik Hogeboom
De provincie trekt 500.000 euro uit voor verbeteringen in het fietsverkeer. Het gaat om maatregelen uit het zogeheten Actieplan Fiets (pdf) dat het fietsen aantrekkelijker moet maken.
Een aantal fietspaden wordt nog dit jaar aangepakt.

Noord-Willemskanaal

Bijvoorbeeld het fietspad langs het Noord-Willemskanaal richting Haren. Tussen de Witte Molen en Groningen-Zuid wordt de route opgewaardeerd naar de 'Fietsroute Plus-kwaliteit'. Verbreding van het fietspad is daar onderdeel van.

Groningen - Hoogezand

Tussen Groningen en Hoogezand wil de provincie de verkeersveiligheid op het fietspad verbeteren. Dit gebeurt door knelpunten op het fietspad aan te pakken. Voor de aanpak van dat fietspad is in totaal 250.000 euro beschikbaar.

Netwerk

'We hebben in onze provincie de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd in de fietskwaliteit', zegt gedeputeerde Mark Boumans. 'Rond de hele stad komt een Fietsroute Plus-netwerk te liggen. Dat is voor forenzen en scholieren die op de fiets naar school gaan interessant. We hopen daarmee extra fietsers te trekken en het totale verkeerssysteem te ontlasten.'