Groningen stopt met innen ouderbijdrage voor jeugdhulp

Ouders van kinderen in de gemeente Groningen, die jeugdhulp ontvangen hoeven voorlopig geen ouderbijdrage te betalen. Het gaat om kinderen die hulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg.
Een van de redenen is de vrees dat zo'n bijdrage een drempel opwerpt om die hulp aan te vragen. Een ouderbijdrage voor Jeugdhulp met verblijf kan oplopen tot 1.500 euro per jaar.

Onduidelijk

Bovendien is nog niet duidelijk of het Rijk die bijdrage al dan niet verplicht stelt. Staatssecretaris Van Rijn hakt daar pas deze zomer een knoop over door.

Zelfde niveau

Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen: ´Bedoeling van de ouderbijdrage is juist om de kosten voor ouders op hetzelfde niveau te houden als wanneer hun kind thuis zou wonen. Dit lijkt met deze inning niet het geval. Ook zorgt de invoering van de ouderbijdrage voor veel extra administratieve lasten voor de gemeente, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Wijkteams.´