Ten Boer bezuinigt drie ton op personeel

© RTV Noord (Archief)
De gemeente Ten Boer moet volgend jaar ruim zes ton bezuinigen om de begroting weer op orde te krijgen. De helft van het bedrag wordt bespaard op personeelskosten.
Dat moet gebeuren door natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatures. Ook willen B&W besparen op de kosten van de samenwerking met de gemeente Groningen.
Het college wil niet bezuinigen op zorg, welzijn en sociaal beleid. Daarnaast wil het college sportvoorzieningen, de bibliotheek, het zwembad en de dorpshuizen behouden. Maar die moeten het wel met minder geld gaan doen.

Vrijwilligers en energiebesparing

Het zwembad krijgt vanaf 2017 honderdduizend euro minder subsidie. Deze bezuiniging moet worden gehaald door meer inzet van vrijwilligers en energiebesparing. Verder moet er 40.000 euro worden bespaard op de huisvestingskosten van het gemeentehuis en de bibliotheek.
Ten Boer heeft sinds 2013 de zogeheten 'Artikel-12' status. Dat wil zeggen dat de gemeente onder verscherpt financieel toezicht van het Rijk en de provincie staat.

Extra steun

De bezuinigingen zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor extra steun van het Rijk. Dat geld is nodig om het totale tekort van tien miljoen euro weg te werken. In 2018 moet het hele bedrag aan bezuinigingen zijn gerealiseerd
De gemeenteraad vergadert op 25 maart over de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W.