Nog geen besluit over brandweerkazerne Haren

© FPS/Jos Schuurman
De gemeenteraad van Haren neemt deze maand geen beslissing over de nieuwe locatie van de brandweerkazerne.
Het onderwerp stond op de agenda van de commissievergadering van 16 maart, maar na overleg tussen de fractievoorzitters is besloten het punt voorlopig niet te behandelen. De partijen willen het onderwerp pas bespreken en er een besluit over nemen als duidelijk is of de Veiligheidsregio eigenaar wordt van die nieuwe kazerne.

Twee locaties

Voor de brandweerkazerne zijn twee locaties in beeld. De eerste is de huidige plek aan de Westerse Drift. Deze kazerne voldoet niet meer aan de ARBO-normen en moet daarom ingrijpend worden verbouwd.
De andere plek is in het Stationsgebied, waar een geheel nieuwe kazerne moet worden gebouwd. Na uitgebreid onderzoek naar beide locaties geven zowel het gemeentebestuur van Haren als de Veiligheidsregio de voorkeur aan nieuwbouw bij het station.
De partijen willen nog wel voor de zomervakantie een besluit nemen over de kazerne.