Fietspad Harssensbosch niet meer afgesloten

© Jaap Elevelt - Groningen in Beeld
Het fietspad Harssensbosch zal de komende drie jaar niet worden afgesloten tijdens het broedseizoen. Het fietspad tussen de provinciale weg N361 en de Paddepoelsterweg is daardoor het gehele jaar toegankelijk.
Het fietspad loopt dwars door een belangrijk weidevogelgebied in het Reitdiepgebied. Voor de rust van de weidevogels was het fietspad sinds de aanleg in het broedseizoen afgesloten voor fietsers en wandelaars. Fietsers verzochten een aantal jaar geleden de afsluiting op te heffen. In overleg met Dorpsbelangen Adorp is toen afgesproken de afsluiting te handhaven en de weidevogelstand een aantal jaren te volgen.


Meer verspreid

Uit inventarisaties is gebleken dat de weidevogels zich meer verspreid hebben over het gebied. Dit maakt ze minder kwetsbaar. De grotere verspreiding is het gevolg van verbeterde broedomstandigheden. Verwacht wordt dan ook dat openstelling van het fietspad geen effect zal hebben op de weidevogelstand.

Geëvalueerd

De komende jaren zal het effect op de weidevogels nauwgezet gevolgd worden. Na drie jaar zal de openstelling geëvalueerd worden en in overleg met Dorpsbelangen Adorp een definitief besluit worden genomen.