Overheid wil vertrek overslaginstallatie uit Roodeschool

Het overslagstation voor aardgascondensaat in Roodeschool moet verhuizen naar een andere plek. Dat is de inzet van de gemeente Eemsmond, de provincie Groningen en het Rijk.
De installatie van het bedrijf Noordgastransport staat vlak naast een woonwijk. Omwonenden zijn hem liever kwijt dan rijk, omdat aardgascondensaat erg brandbaar is. Het condensaat wordt via een pijpleiding aangevoerd en naar treinwagons overgeslagen.

Vertrek

Buurtbewoners gaven eerder al aan dat de installatie volgens hen weg moet uit het dorp. Ook de gemeente, de provincie en het Rijk zijn van mening dat de overslag moet verhuizen om de veiligheid van de inwoners van Roodeschool te vergroten. De overheden hebben toegezegd mee te willen betalen aan de verplaatsing van de installatie.

Eemshaven

De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Eemsmond en de provincie aangedrongen op een verhuizing naar bijvoorbeeld de Eemshaven, maar Noordgastransport liet vorige week in een brief aan het provinciebestuur weten hiervan af te zien.

Veiligheidseisen

De provincie laat het er niet bij zitten en vraagt nu aan minister Kamp van Economische Zaken om de veiligheidseisen aan te scherpen. 'Hoewel het bedrijf voldoet aan alle vergunningsvoorschriften, gaan we het Rijk vragen de wet- en regelgeving aan te passen. Want dit soort industriële installaties vinden we niet in een woonwijk passen', zegt gedeputeerde William Moorlag (PvdA). Hiermee hopen de overheden dat het bedrijf wel móet verhuizen. De gemeente, de provincie en het Rijk trekken hierin samen op.

Provincie

Volgens de provincie is dit ook het juiste moment om de installatie te verplaatsen, omdat het station in Roodeschool binnenkort wordt verplaatst naar de Hooilandseweg. Dan zou het goed uitkomen dat ook de overslaginstallatie wordt verplaatst.
De verplaatsing kost tussen de twee en twintig miljoen euro.

Wat is aardgascondensaat?

Aardgascondensaat bestaat uit vloeistoffen die mee naar boven komen tijdens de winning van aardgas. Het wordt opgeslagen in tanks op het chemiepark in Farmsum. In aardgascondensaat zit onder meer de stof benzeen. Deze stof zit ook in benzine en is kankerverwekkend.