Knoalster ondernemers gaan all-in op Solar Park

Ondernemers uit de Kanaalstreek en de Drentse Veenkoloniën willen er alles aan doen om een groot zonnepark te realiseren. Dat is volgens hen de enige manier om de komst van vijftig reusachtige windmolens tegen te houden.
Woensdagavond presenteerden de initiatiefnemers hun plannen aan de achterban. Bij de ondernemersverenigingen zijn 250 bedrijven aangesloten. De meeste ondernemers zien de komst van de windmolens niet zitten. Datzelfde geldt voor veel burgers. Een onderzoek wees in 2014 uit, dat meer dan driekwart van de mensen tegen de komst van een windpark is.

Solar Park

Het alternatief waar de Knoalsters voor gaan is het Solar Park Veenkoloniën. Een park van 250 hectare vol met zonnepanelen. Die kan de vereiste 150 megawatt aan energie opleveren.
Als voorbeeld gebruiken de bedenkers het Duitse Neuhardenberg. De cijfers van dat park zijn vergelijkbaar en goed te vergelijken, want Neuhardenberg ligt op vrijwel dezelfde breedtegraad als Stadskanaal.

Geen claims en procedures

Volgens Rieks van der Wal, één van de initiatiefnemers, is het Solar Park in alle opzichten een goed alternatief. 'Het is goed toepasbaar op landbouwgrond en je krijgt geen claims en Raad van State-procedures die je bij de windmolens wel gaat krijgen. Hier is draagvlak voor. De windmolens gaan ons veel kosten. Zonne-energie gaat ons veel opleveren.'
De lokale en provinciale politiek is om, maar heeft vooralsnog niet veel te willen. De voorstanders van het zonnepark proberen hun ideëen nu kenbaar te maken in Den Haag. 'Er zijn al gesprekken geweest met Kamerleden en zij zitten ook met die molens in hun maag.'