Stadjers moeten mogelijk gaan betalen voor iedere zak vuilnis

© Jos Schuurman / FPS
De gemeente Groningen overweegt het Diftar-systeem in te voeren waarbij Stadjers betalen naar de hoeveeheid afval die ze produceren.
De stad wil dat in 2020 65 procent van het afval wordt hergebruikt en onderzoekt wat er moet gebeuren om die doelstelling te halen. Op dit moment ligt het percentage nog op 56 procent.

Verschillende varianten

Burgemeester en wethouders hebben onderzoek gedaan naar verschillende varianten; van de huidige manier van inzamelen tot en met het Diftar-systeem. Daaruit blijkt dat alleen met Diftar het gewenste hergebruik wordt gehaald.

Geen draagvlak

Uit een enquête onder leden van het Stadspanel blijkt dat er echter geen draagvlak voor het Diftar-systeem is. De leden zijn onder meer bang dat Stadjers afval gaan dumpen.

Voorkeur voor huidige manier

Het Stadjers in het panel zien liever dat de huidige manier van afvalinzameling blijft. Dat gebeurt nu in ongeveer tweederde van de stad met ondergrondse containers; eenderde van de huishoudens gebruikt minicontainers die worden opgehaald.

Meer inleverpunten

In de voorkeursvariant van het panel zouden er meer punten komen waar glas, papier en texiel naartoe kan worden gebracht en kunnen mensen gratis een minicontainer krijgen voor GFT-afval. Nadeel van deze variant is dat het nauwelijks leidt tot meer hergebruik.
De gemeenteraad gaat binnenkort discussiëren over de verschillende varianten. Eind 2015 moet duidelijk zijn of Diftar wel of niet wordt ingevoerd.