Stainkoeln wil extra stortruimte in Groningen

© Goos de Boer/RTV Noord
Exploitant Stainkoeln van de gesloten stortplaats Borgerswold bij Veendam probeert via een rechtszaak bij de Raad van State 1,5 miljoen kubieke meter stortruimte die daar nog over is, onder te brengen bij Stainkoeln Groningen.
De gemeente Veendam trekt samen op met Stainkoeln in de rechtszaak tegen de provincie Groningen.

Vervallen

Het provinciebestuur stelt dat de oude afvalstoffenvergunning van Borgerswold in 2003 is vervallen. Daarmee is ook de restcapaciteit verdwenen, want het storten van afval was daarmee voorbij. Die afspraak is vastgelegd in een moratorium.

Stortruimte bijkopen

Directeur van Stainkoeln Arend de Wagenaar voorziet problemen als de stortplaats in Groningen is volgelopen. 'Dan moeten we stortruimte gaan bijkopen bij de concurrentie in Drenthe of Friesland.' In de hele provincie ligt nog voor 2,2 miljoen kubieke meter restcapaciteit. De ruimte in Veendam is verreweg de grootste.

Vergunningstermijn

De vraag die de Raad van State moet beantwoorden is of de afvalstoffenvergunning voor Borgerswold is vervallen. In bijna alle afvalstoffenvergunningen uit die tijd stond dat ze voor tien jaar geldig waren, maar net in die van Borgerswold ontbrak deze termijn.

Afwerking

De vergunning is voor onbeperkte tijd verleend en geldt dus nog steeds, concludeert Stainkoeln. Dat is maar goed ook, zegt bedrijfsjurist Gerrit Jan Georg. 'Anders heeft de hele afwerking van de Veendamse stortplaats illegaal plaatsgevonden.'
De provincie blijft er echter bij dat de in 1993 afgegeven vergunning in 2003 is vervallen. Het afwerken, waaronder het plaatsen van de fakkelinstallatie, zou zijn gebeurd onder een apart setje milieuvoorschriften.

Uitspraak binnen zes weken

Of Stainkoeln de stortplaats in Groningen met 1,5 miljoen kuub kan vergroten beslist de Raad van State naar verwachting binnen zes weken.