Bouwkundigen over schoolgebouw Bedum: zorgwekkend maar ook degelijk

'De school maakt een solide en degelijke, maar ook zorgelijke indruk op bouwkundigen die onderzoek hebben gedaan. Zo is er instortingsrisico bij een zware aardbeving.'
Dat zijn enkele conclusies uit een rapport over het gebouw van CBS de Regenboog in Bedum waar RTV Noord inzage in heeft gekregen.
Een onafhankelijke bouwkundige van Vergnes Expertise BV uit Leek heeft de school op 25 februari onderzocht. Dit gebeurde in opdracht van schoolbestuur VCPO Noord Groningen na zorgen op sociale media en weblog Sikkom.

Degelijk

Het expertisebureau schrijft: 'Ten tijde van onze opname maakten de gebouwen op ons een solide en degelijke indruk. De staat van onderhoud kan als goed worden gekwalificeerd. Wel waren (deels herstelde) schades waarneembaar. Gelet op de omvang van het gehele pand in kwestie kwam het aantal c.q. de omvang van de door ons waargenomen schades alsmede de aard ons niet als verontrustend voor.'
'Onze algemene indruk is dan ook dat er op locatie sprake is van een degelijk en robuust
schoolgebouw dat in een relatief goede staat van onderhoud verkeert. Het gebouw heeft de aardbevingsbelasting waarmee het geconfronteerd is geweest tot op heden redelijk goed doorstaan. Op basis van deze constateringen is er op locatie sprake van een vrij normale situatie.'

Zware aardbeving

Wel vragen de bouwkundig ingenieurs zich af of het gebouw bij zwaardere omstandigheden als veilig kan worden bestempeld. 'Vanuit bouwkundig oogpunt gezien, wagen wij dit ten zeerste te betwijfelen'.
Het gebouw heeft volgens hen ook bouwkenmerken waardoor de school als zorgwekkend dient te worden gekwalificeerd.

Instortingsrisico

De bouwkundigen schatten globaal in dat het gebouw uit 1920 niet voldoet aan de norm van een aardbevingsbestendig gebouw. Waaronder het plafond en het dak. 'Niet alleen de bouwaard van het pand en het daaraan gekoppelde instortingsrisico is een bron van zorg, ook dient rekening te worden gehouden met het gebruik van het pand. Met name het risico van vallende objecten (bijvoorbeeld dakpannen) in combinatie met een groot aantal gebruikers van het gebouw is zorgwekkend.'
Er zijn zorgen, omdat er volgens de bouwkundigen hoog risico op persoonlijk letsel is. Er zijn veel mensen die zich in en om het gebouw bevinden en geraakt kunnen worden door onderdelen. Vanwege het gevaar van neervallende delen adviseert het expertisebureau dan ook om de plafonds te laten controleren en loszittende delen te verwijderen.

Tweede onderzoek

De gemeente Bedum en schoolbestuur VCPO Noord Groningen hebben al maatregelen genomen. Zo is er een tweede onderzoek van bouwkundigen geweest op advies van het ingenieursbureau.
De bestuurders hebben eerder laten weten nog geen actie te ondernemen totdat de eerste resultaten van het dit tweede uitgebreide onderzoek bekend zijn. Volgens de bestuurders kan het gebouw gewoon gebruikt worden en is er geen reden tot paniek.
Het expertise bureau wil voor RTV Noord geen verdere toelichting geven op het rapport: 'Vanwege privacy voor de klant zeggen wij nooit wat over de opdracht en resultaten van onze onderzoeken.'

Meerdere scholen en gebouwen

Er zijn meerdere scholen en gebouwen in het aardbevingsgebied waar de situatie zorgwekkend is en niet duidelijk wat er tijdens een zware aardbeving zal gebeuren. De NAM laat ruim 120 scholen onderzoeken door bouwkundigen.
In Loppersum zijn kinderen onlangs ergens anders ondergebracht omdat hun school verstevigd moet worden.