Partij voor de Dieren laat zetel het vaakst leeg

© Erik Hogeboom
De Partij voor de Dieren ontbrak de afgelopen vier jaar gemiddeld het vaakst bij vergaderingen van Provinciale Staten in Groningen. De VVD hield de zetels het warmst.
Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord, die samen met de NOS en de andere regionale omroepen de presentielijsten analyseerde van Statenvergaderingen tussen 2010 en 2015.

Vaker aanwezig dan landelijk gemiddeld

De Groninger Statenleden woonden meer vergaderingen bij dan veel van hun collega's in de rest van Nederland. Het verzuim was landelijk gemiddeld 5,6 procent. In Groningen 4,7 procent. In Limburg was het verzuim met 9,2 procent het hoogst, in Overijssel het laagst: 2,9 procent. Drenthe scoorde 5,8 procent, Friesland 4,4 procent.
In Groningen ontbrak de Partij voor de Dieren (één zetel) gemiddeld het vaakst bij de vergadering van Provinciale Staten. De partij meldde zich af voor tien van de geanalyseerde 38 vergaderingen tussen 2010 en 2015.

Stoelen VVD het vaakst bezet

Bij de fractie van de ChristenUnie (drie zetels) bleef negen keer een stoel leeg. Vrij Mandaat (afgesplitst van de Partij voor het Noorden) scoorde met één zetel hetzelfde gemiddelde van drie gemiste vergaderingen. Bij de VVD (zes zetels) waren de stoelen het vaakst bezet. Vijf keer ontbrak een van de statenleden.

Groningen, Den Haag, Brussel

Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) meldde zich het vaakst af. Met zes gemiste vergaderingen was ze koploper. Hazekamp was buiten haar absentie om ook nog tijdelijk lid van de Tweede Kamer in Den Haag. In die periode werd ze vervangen. Vorig jaar nam ze definitief afscheid van het Groninger provinciehuis, ze werd in Brussel lid van het Europees parlement.
Tien statenleden misten geen enkele van de 38 Statenvergaderingen op het provinciehuis. Vijf PvdA'-statenleden, twee CDA'ers en een statenlid van de SP, VVD en D66.

Verloop in elke fractie

Wat verder opvalt in de aanwezigheidscijfers van provinciale staten in Groningen is het verloop. Iedere gekozen fractie zag - om uiteenlopende redenen - een of meerdere statenleden vertrekken in de afgelopen bestuursperiode.