Levendig slotdebat in aanloop naar Statenverkiezingen

'Het is niet alleen afrekenen, maar vooral doorrekenen.' Het ging er soms hard aan toe tijdens het laatste verkiezingsdebat op TV Noord in aanloop naar de Staten-verkiezingen van woensdag 18 maart.
Met name bij de thema's gaswinning en werkgelegenheid werden de degens gekruist.
Alle negentien politieke partijen, die strijden voor een zetel in de provinciale staten van Groningen, presenteerden zich zaterdag nog een keer. In de Statenzaal van het Groningse provinciehuis gingen ze met elkaar in discussie.
Bij het thema werkgelegenheid schermde de SP met een eigen banenplan, maar dat is volgens de PvdA niet realistisch.

Gelachen

Er werd niet alleen gedebatteerd en gediscussieerd; op sommige momenten kon er ook nog gelachen worden. Zo had Pé Langen van Groningers veur Stad en Ommelaand het over de gedupeerde in een discussie met gedeputeerde en PvdA-lijstrekker William Moorlag.
De sociaal-democraat kon er wel om lachen en besloot het verbale eentweetje met de woorden: 'Het museum voor schone onzin is weer verrijkt met een mooi stuk.'

Zorg, natuur, vertrouwen

Met haar standpunt over gaswinning probeerde Groningen Centraal de kiezer voor zich te winnen. Dit thema zorgde ook voor veel discussie. Daarnaast kwamen allerlei andere onderwerpen aan bod, zoals ziekenhuiszorg, natuur en politiek vertrouwen.
Woensdag 18 maart vanaf 7.30 uur tot en met 21.00 uur kunnen de Groningers naar de stembus. Enkele uren later zal duidelijk worden wie de winnaars en de verliezers zijn in deze politieke strijd.