GBB en milieuclubs in beroep tegen gasbesluit Kamp

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
De Groninger Bodembeweging, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken.
Grondwet

De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan 39,4 kubieke miljard, waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten en verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen. De organisaties beroepen zich daarbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet.

Risico's

'Het standpunt van de minister over de omvang van de gaswinning dient gebaseerd te zijn op een heldere risicoanalyse', verklaart Lambert de Bont van de Groninger Bodembeweging. 'Op dit moment ontbreekt deze. Zolang de risico's onzeker zijn, moet de minister het voorzorgsprincipe hanteren en zo snel mogelijk bewegen in de richting van het stoppen van de gaswinning'.

Pokeren

De Bont vindt dat een overheid niet mag 'pokeren' met de veiligheid van inwoners als inzet. 'Voortgaan met de gaswinning brengt bovendien een monsterachtige verstevingsoperatie met zich mee: minimaal 30.000 woningen moeten worden versterkt of gesloopt. De historische kerken en oude boerderijen worden in hun voortbestaan bedreigd. De enige kans om deze vernietiging van de Groningse leefgemeenschap te voorkomen, is zo snel en zo veel mogelijk te stoppen met de gaswinning', aldus De Bont.

Zienswijze

Het beroep van de Groninger Bodembeweging en de natuur- en milieuorganisaties volgt op een kritische zienswijze, die zij begin 2014 indienden op het winningsbesluit van minister Kamp. In 2015 werd duidelijk dat de minister deze zienswijze grotendeels naast zich neer legde en akkoord ging met een gaswinning van bijna 40 miljard kubieke meter per jaar in 2015 en 2016.
Onder druk van de Tweede Kamer werd de gaswinning voor de eerste helft van 2015 nog wel wat verder teruggebracht, maar het winningsbesluit blijft vooralsnog in stand.
De GBB en de natuur- en milieuorganisaties zeggen daarom geen andere mogelijkheid te zien dan beroep aan te tekenen.