Nieuwbouw op locatie Trefkoel vertraagd door aardbevingsnormen

Woningcorporatie Nijestee stelt de geplande nieuwbouw op de locatie Trefkoel in de Groningse wijk Paddepoel voorlopig uit. Dit heeft te maken met de nieuwe aardbevingsbouwnormen.
Het gaat om de tweede en derde fase van het project. Het eerste deel van het complex staat er al. De tweede fase omvat 450 studentenwoningen en twintig eenheden voor autistische jongeren. De nieuwe normen werden in februari bekend. De woningcorporatie wil nu eerst onderzoeken of de fundering en constructie aan de normen voldoen.

Extra kosten

Wat de financiële consequenties zijn, is nog niet duidelijk. Henk Raatjes, directeur Vastgoed van Nijestee: 'We moeten die nieuwe norm eerst toepassen, pas daarna weten we meer. De extra kosten worden bij de NAM in rekening gebracht.' De nieuwbouw loopt 6 tot 9 maanden vertraging op.
De Trefkoel is overigens niet het enige project dat opnieuw wordt doorberekend. Ook de nieuwbouw van Stichting Het Kopland op De Velden in de Oosterparkwijk wordt bekeken, zegt Henk Raatjes.

Forum

Eerder werd bekend dat ook de bouw van het Groninger Forum vier maanden vertraging oploopt. Dat is ook het gevolg van onderzoek naar maatregelen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken.