SP

© RTV Noord/Reinder Smith
Sandra Beckerman, nummer 1 op de kieslijst voor de SP, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Fonds Leefbaarheid

'Er komt fors meer geld beschikbaar voor het fonds leefbaarheid zodat iedereen kan blijven rekenen op een dorpshuis, een sportclub, een goede busverbinding en zorg dicht in de buurt. De trend van het steeds meer verdwijnen van deze voorzieningen keren we door fors te investeren in buurten en wijken.'

2. De gaswinning omlaag

'Mensen gaan weer boven winst. Wat boven de grond leeft wordt weer belangrijker dan wat eronder zit. De veiligheid komt eindelijk voorop te staan. De NAM heeft genoeg genomen en gaat nu geven. De gaswinning gaat direct omlaag. Dat dwingen we desnoods bij de rechter af.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Een coalitie waarin de SP de grootste is. Dan krijgt Groningen een provinciebestuur met lef dat een Groningse vuist maakt tegen Haagse vernielzucht. Iedere partij die bondgenoot van Groningers wil zijn en geen mensen uitsluit kan zich bij deze coalitie aansluiten. In die nieuwe coalitie is geen plaats voor arrogantie, cynisme en onverschilligheid. Groningen kiest al decennia links, maar kreeg keer op keer rechtse colleges voor de kiezen. Met de SP als grootste worden andere partijen gedwongen naar links te kijken. Na jaren liberale afbraak is het tijd voor sociale opbouw.'