D66

© RTV Noord
Tim Zwertbroek, nummer 1 op de kieslijst voor D66, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Sneltrein verbinding.

'D66 wil een snell treinverbinding naar de Randstad en Duitsland. Dit is goed voor het vestigingsklimaat in Groningen. Hierdoor is onze provincie nog aantrekkelijker voor Startups en MKB, waardoor er meer bedrijvigheid en banen komen.'

2. Groene energie.

'Groningen moet koploper van Nederland worden in de transitie naar groene energievormen. Daarom wil D66 meer ruimte voor zonneweides, geothermie en andere vormen van duurzame energieproductie. De provincie moet inwoners en collectieven maximaal de ruimte geven om duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Er moet een coalitie komen die aan het werk gaat voor Groningen. De provincie moet haar inwoners en bedrijven de ruimte geven. D66 vind dat de overheid geen banen maakt maar dat bedrijven dat doen. Wij gaan voor een coalitie die wil investeren in Groningen en daarnaast bedrijven & inwoners vertrouwen geeft en ruimte biedt.'