PVV

© Archief RTV Noord
Ton van Kesteren, nummer 1 op de kieslijst voor de PVV, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Schadeloosstelling.

'Een snelle adequate schadeloosstelling dan wel uitkoopregeling voor gedupeerden van de aardgaswinning.'

2. Windturbines.

'Het stoppen van plaatsing van windturbines in bewoond gebied.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Partij voor de Vrijheid, Gronings Belang en CDA eventueel aangevuld met één of twee partijen die echt bereid zijn om m.n. met betrekking tot de aardgaswinning (zich sterk maken voor snelle uitvoering schadeloosstelling dan wel uitkoopregeling voor gedupeerden aardgaswinning) en energietransitie (geen windturbines in bewoond gebied) een andere, reële koers willen varen.'