ChristenUnie

© ChristenUnie
Stieneke van der Graaf, nummer 1 op de kieslijst voor de ChristenUnie, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Investeringsregeling.

'De ChristenUnie wil naast een uitgebreide investeringsregeling voor het midden- en kleinbedrijf met het oog op versterking van de regionale werkgelegenheid, een investeringsregeling voor zorgcoöperaties en energiecoöperaties. Om zo maatschappelijke initiatieven te kunnen stimuleren en ondersteunen.'

2. Sociale agenda.

'De ChristenUnie wil dat de provincie een sociale agenda houdt in de komende jaren waarin aandacht is voor armoedebestrijding, vluchtelingen, vrijwilligers, mantelzorgers en patiëntenparticipatie.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Een coalitie die in de komende jaren werk maakt van de grote uitdagingen waar we in onze provincie voor staan. Op het gebied van veiligheid en de gevolgen van de gaswinning, versterking van de regionale economie en werkgelegenheid, werk maken van de energietransitie, leefbaarheid en goede bereikbaarheid via de weg en het openbaar vervoer.'