Partij voor het Noorden

© RTV Noord
Leendert van der Laan, nummer 2 op de kieslijst voor de Partij voor het Noorden, reageert op twee vragen van RTV Noord. De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Aardgasfonds.

'De Partij voor het Noorden wil naast meer veiligheid inzake de aardgaswinning een aardgasfonds van 5 miljard euro realiseren voor economische structuurversterking. Groningen heeft daar na 55 jaar aardgaswinning en loyaliteit recht op. Het geld is hard nodig om de hoge werkloosheid te bestrijden en Groningen financieel te versterken. Inwoners van Groningen mogen ook meepraten over de bestemming van het aardgasfonds. Het fonds is niet bedoeld voor directe aardbevingsschade maar echt voor infrastructurele verbeteringen, bijvoorbeeld sneller internet, sneller spoor ook naar Duitsland, en duurzame investeringen in stad en op het platteland.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'De Partij voor het Noorden sluit geen enkele partij uit om samen een College mee te vormen. Belangrijk is wel dat er nu eindelijk gewerkt gaat worden aan een forse economische structuurversterking ten einde meer mensen aan het werk te krijgen in Groningen. Dat betekent dat er ook moeten worden afgeweken van landelijke regels om dit doel te bereiken. Bijvoorbeeld een lager belastingregime ten einde meer werk te creeeren. Landelijke partijen mogen zich niet verschuilen achter landelijk beleid. Wij willen meer 'Gronings' beleid. Wij willen wel een stabiel en constructief Gronings provinciebestuur om de grote problemen in onze prachtige provincie nu eens echt op te lossen.'