Partij voor de Dieren

Kirsten de Wrede, nummer 1 op de kieslijst voor de Partij voor de Dieren, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Verbod op megastallen.

'Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er zo snel mogelijk een verbod op megastallen. De provincie kan megastallen tegenhouden, maar in Groningen gebeurt dat op dit moment niet. Dat is een groot gevaar omdat de melkquota worden afgeschaft en de megastallen als paddenstoelen uit de grond zullen rijzen als de provincie niet ingrijpt. We zetten in op een duurzame landbouw, dat is goed voor dieren, voor het milieu én voor boeren.'

2. Stop de plezierjacht.

'De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de plezierjacht - inclusief het afschieten van dieren in het kader van zogenaamd populatiebeheer. De plezierjacht is een wrede hobby met veel dierenleed en verstoring van de natuur tot gevolg.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'De Partij voor de Dieren kan alleen steun geven aan een coalitie die opkomt voor de kwetsbaren in onze samenleving. Aan beleid dat niet de sterksten bevoordeelt, maar inzet op mededogen en duurzaamheid. Onze generatie staat voor de grootste uitdaging ooit: het leefbaar houden van onze planeet. Helaas zijn de meeste politieke partijen alleen bezig met de korte termijn.'