50PLUS

© RTV Noord
Ferry Booij, nummer 1 op de kieslijst voor 50PLUS, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Compensatie in het aardbevingsgebied.

'Over een voor ons zeer belangrijk voorstel van 50PLUS is dinsdag 10 maart in de 2ekamer gestemd. In de Motie Krol werd de regering opgeroepen tot “een ruimhartige inlossing van onze ereschuld aan Groningen” . PVDA, VVD,CDA en D’66 stemden tegen... Wij vinden dat veiligheid en compensatie van de gedupeerden in de gaswinningsgebieden voorop staan. Dat mag niet vertraagd worden door de technische discussie over het aantal M3 wat gewonnen mag worden. Het voorstel zoals dat stond in de Motie Krol is voor ons wezenlijk belangrijk.'

2. Zorg dichtbij.

Een 2e voorstel betreft het gratis openbaar vervoer voor 65plussers in Groningen en Drenthe. Goed en gratis bus- en treinvervoer is belangrijk voor de mobiliteit van deze groep mensen ! Wij laten het hierin niet alleen bij woorden. Terzake deskundigen hebben onze plannen doorgerekend. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het al gerealiseerd worden voor € 15.- per deelnemer , per jaar. Doen dus !'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'De perfecte coalitie is die welke op basis van een gemeenschappelijke visie de komende 4 jaar onze provincie gaat besturen. Een coalitie die gericht is op versterking van onze regionale economie en leefbaarheid. De kruisbestuiving tussen die 2 begrippen is belangrijk. 50PLUS werkt daar graag aan mee!'