Groninger Belang

© RTV Noord
Bram Schmaal, nummer 1 op de kieslijst van Groninger Belang, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Uitvoering GB plan.

'Uitvoering van het GB plan: Groningen verdient de stap vooruit! Dat is onder meer: Gaswinning uit het Groningen Veld terug naar 12 miljard, verstevigen van woningen, de coördinatie van de schadeafwikkeling naar de omgevingsdienst, waardegarantie voor de woningen in het winningsgebied.'

2. Windmolens buiten bewoond gebied.

'De windmolens op minimaal 2 Km afstand van de bebouwing, maar ook alternatieven onderzoeken zoals zonne energie.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'De perfecte coalitie is een coalitie die samen strijd voor meer echte veiligheid, dus winning in het groningen veld naar de 12 miljard m3. Wij sluiten geen partijen uit! We willen bouwen aan een provincie die zich concentreert op de hoofdtaken waaronder infrastructuur en overkoepelende ruimtelijke/economische zaken, gemeenten de ruimte geeft om de goede dingen te doen voor haar inwoners en echt vol inzet op werkgelegenheid.'