Partij voor Mens en Spirit

Louis Bervoets, nummer 1 op de kieslijst voor de Partij voor Mens en Spirit, reageert op twee vragen van RTV Noord.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Inkomen voor iedereen.

'Het iVi, het “inkomen Vóór iedereen” brengen naar een minimaal inkomen van € 1500 belastingvrij, onvoorwaardelijk en maandelijks per individu. Direct in te voeren bij iedereen, die minder dan dit bedrag netto aan inkomen heeft. Hiermee wordt een groot deel van alle vraagstukken opgelost en wordt een nieuwe basis opgestart met toekomstperspectief.'

2. Hervormingen Provinciale Staten.

'Evenwichtige hervormingen bij de Provinciale Staten zodat er meer draagkracht ontstaat en we minstens één vertegenwoordiger uit iedere gemeente hebben. Aangezien er ook gekeken kan worden naar het aantal inwoners per gemeente, zouden er bij grote gemeenten extra maximaal 3 vertegenwoordigers erbij kunnen komen. Dit kunnen we in goed overleg bepalen.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Wat mens betreft is iedereen welkom, die het leven op aarde koestert en de aarde zelf. Er zijn nogal wat politieke partijen die functioneren vanuit de weerstand, dit zou anders dienen te zijn. Wij gaan voor iedere partij die vanuit verbinding, samenwerking willen cocreëren naar oplossingen. GroenLinks, Partij voor de Dieren, Christen Unie, Vrij Mandaat komen hier heel dichtbij.'