Vrij Mandaat

© RTV Noord
Wibe Snelting, nummer 3 op de kieslijst voor Vrij Mandaat reageert op twee vragen van RTV Noord. VM is geen politieke partij met leden, maar een politiek platform. Daarom reageert Snelting op eigen titel.De antwoorden zijn rechtstreeks overgenomen uit de mailconversatie met de kandidaten.
Vraag 1. Welke twee punten zou uw partij realiseren als u de macht zou hebben?

1. Jongerenpact.

'Om de jeugdwerkloosheid beter en scherper aan te kunnen pakken is er een jongerenpact nodig. Hierin worden Groningse bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en de provincie bij elkaar gebracht, om de passie van jongeren en hun opleiding te laten aansluiten bij de vraag van werkgevers. Hierbij hoort het opzetten van een jongerenplatform, waarop jonge Groningers kunnen aangeven hoe zij de toekomst zien, waar zij goed in zijn en wat zij willen bereiken.'

2. Een miljoen voor het Huis voor de Sport.

'Groningers lopen gemiddeld qua gezondheid achter bij de rest van Nederland. Daarom zou ik 1 miljoen euro toekennen aan het Huis voor de Sport - waar deze organisatie naar heeft gevraagd - om succesvolle projecten op het gebied van sport mogelijk te maken. Naast gezondheid verbetert sport de leefbaarheid en versterkt het de economie.'

Vraag 2. Wat is de perfecte coalitie voor uw partij?

'Ik ben tegen het vormen van een coalitie en wil een gezamenlijke koers mogelijk maken vanuit de Provinciale Staten, met bijbehorend programma. Hierdoor doen in de besluitvorming alle Statenleden mee en worden er geen Statenleden van de oppositie aan de kant gezet. Meerderheden worden gevormd op specifieke thema’s en onderwerpen. Dit maakt de Provinciale Staten van Groningen levendig, dynamisch en een volksvertegenwoordiging die kansen grijpt. Gedeputeerden moeten onafhankelijk zijn.'