Voldoende draagvlak brede school Winsum: dus door!

© Flickr/MissMessie (Creative Commons)
Alle raadspartijen zijn het eens, de plannen voor een nieuwe brede school kunnen verder ontwikkeld worden. Na uitgebreid onderzoek blijkt er onder ouders, leerkrachten en schoolbesturen voldoende draagvlak.
Vier van de vijf scholen in Winsum willen samen onder een dak, behalve de Borgschool.
Dat er geen insprekers zijn tijdens de raadsvergadering is voor de GroenLinks-fractie het teken dat de plannen nu verder uitgewerkt kunnen worden.

Boze ouders

Toen het idee voor één grote school in het dorp voor het eerst besproken werd, lieten veel boze ouders van zich horen. Na onderzoek blijkt dat de scholen wel samen onder een dak willen maar wel zelfstandig willen blijven functioneren.
De VVD en de PvdA vinden het onverstandig dat de Borgschool zelfstandig blijft. Volgens fractievoorzitter Jan Willem Nanninga is het niet goed om nog in een ander gebouw te blijven investeren. De partij vindt dat de school ook in het nieuwe energiezuinige en duurzame gebouw gehuisvest moet worden.
Gemeentebelangen vindt dat de wethouder nog wel even goed moet kijken naar de veiligheid. Voor de fietsende kinderen moet nog wel wat worden aangepast aan de omgeving aldus de lokalen.

Dorpskarakter

CDA vraagt zich af of er wel genoeg geld is voor het ambitieuze plan.
'De nieuwe school krijgt een dorpskarakter', aldus wethouder Harmannus Blok. Hiermee reageert de wethouder op eerdere zorgen van ouders, die zijn bang dat de school een grote leerfabriek wordt.
De kosten voor een nieuw gebouw op de locatie de van het huidige zorgcomplex De Twaalf Hoven worden onderzocht aldus de wethouder. Eind dit jaar moet het plan voor een nieuwe school klaar zijn.