Ontevredenheid over locatie brede school Baflo-Rasquert

© Flickr/MissMessie (Creative Commons)
Directe omwonenden van de plek waar een nieuwe brede school in Baflo-Rasquert moet komen, zien de komst niet echt zitten. 'Over mijn lijk'. Peter van der Maat sprak namens een aantal bewoners in tijdens de raadsvergadering dinsdagavond.
De nieuwe brede school biedt vanaf 2018 onderdak aan openbare basisschool Mathenesse in Rasquert en christelijke basisschool Ichthus in Baflo. Er moet een nieuw complex verijzen naast de huidige Mathenesseschool, op een stuk grond tussen de beide dorpen in.
Buurtbewoner Peter van der Maat is tegen. Hij voelt zich niet gehoord door wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum. Volgens Van der Maat hebben omwonenden bezwaren en zijn die genegeerd in het maken van het plan voor de nieuwe school.
Ook het CDA merkt weerstand tegen de brede school. Raadslid Nico Werkman merkt dat er nog niet voldoende draagvlak is voor de komst van een brede school in Baflo. 'Er moet nog kritisch naar de plek gekeken worden, want de omgeving hier is nu karakteristiek', vertelt Nico Werkman. Het dorpsaanzicht zou aangetast worden.
Wethouder Harmannus Blok zegt dat er goed naar de locatie is gekeken en dat dit de beste plek is. Volgens hem is er wel veel draagvlak. 'Sinds het besluit is genomen door de schoolbesturen dat de twee scholen in 1 gebouw komen maar wel zelfstandig blijven is het draagvlak groot', laat de wethouder weten.