(Update 20.15) Opkomst in gemeente Groningen lager dan in 2011

De tussentijdse opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Groningen om 20.00 uur lag op 48 procent.
Dat is lager dan op dit tijdstip tijdens de vorige verkiezingen in 2011. Toen had 53,5 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht.
De gemeente meet de opkomst bij 18 van de 140 stembureaus. Dit zijn dezelfde bureaus als vier jaar geleden. In totaal stemde de vorige keer 57,4 procent van de stemgerechtigden.

Overal stemmen

Kiezers mogen in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen en kunnen dat dus doen op een andere plek dan de vorige keer. Dit kan een vertekening geven.

Waterschapsverkiezingen

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen in deze stemlokalen was om 20.00 uur 42,7 procent.

Tot 21 uur

De stembureaus sluiten woensdagavond om 21 uur. In totaal mogen 157.808 inwoners van de gemeente Groningen stemmen voor de Provinciale Staten. Voor de waterschappen bedraagt dit aantal 170.281.
Het hoogste stembureau van
.
#

— Jacqueline Nauta (@JacNauta)