Oppassen geblazen met die verschillende stembiljetten!

Er wordt woensdag niet alleen gestemd voor Provinciale Staten, maar ook voor de waterschapsbesturen. Omdat de grenzen van de waterschappen niet gelijk lopen aan die van de gemeenten, is het in sommige stemlokalen goed opletten welk stembiljet er moet worden uitgereikt.
Grootegast bijvoorbeeld valt deels onder Waterschap Noorderzijlvest en deels onder Wetterskip Fryslan. De stad Groningen is op haar beurt verdeeld onder Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.
Alle stembiljetten worden woensdagavond in dezelfde stembus gedropt, waardoor die straks eerst moeten worden gescheiden. Pas daarna kan worden begonnen met het tellen van de stemmen.